1. Mục đích và phạm vi

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Hạnh Nguyên QK cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Hạnh Nguyên QK liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hạnh Nguyên QK về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Hạnh Nguyên QK sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp dịch vụ đến các Thành viên

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại hoặc giả mạo

– Liên lạc với các thành viên trong trường hợp cần thiết.

– Trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng, Hạnh Nguyên QK có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin của Thành viên nhằm đảm bảo Hạnh Nguyên QK hoạt động đúng với quy định của Pháp luật

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hạnh Nguyên QK.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

–  Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hạnh Nguyên QK

–   Trụ sở chính: Số 6 đường số 2, khu TĐC Mỹ Phong, ẤP Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

–    Email: giadunghanhnguyentg@gmail.com

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hạnh Nguyên QK thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hạnh Nguyên QK sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Hạnh Nguyên QK được Hạnh Nguyên QK cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hạnh Nguyên QK. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Hạnh Nguyên QK sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hạnh Nguyên QK.

Hạnh Nguyên QK yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Hạnh Nguyên QK không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.